Наукова періодика України
Vestnik
 

Вісник Одеського національного університету.
Економіка.
Науковий журнал

 

Архів номерів


Рік заснування: 2006
Проблематика: висвітлення питань теоретичної та прикладної економіки і суміжних дисциплін
ISSN: ISSN 2304-0920 (з червня 2012 року)
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11465-338 Р від 07.07.2006 р.
Галузь науки економічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Коваль І.М.
Заступник головного редактора: Запорожченко Олександр Вікторович, кандидат біологічних наук;
Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук;
Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук
Головний редактор серії «Економіка»: Горняк О.В., доктор економічних наук
Відповідальний редактор: Ломачинська Ірина Анатоліївна, кандидат економічних наук
Редакційна колегія: І. М. Коваль (головний редактор), О. В. Запорожченко (заступник головного редактора), В. О. Іваниця (заступник головного редактора), Є. Л. Стрельцов (заступник головного редактора), С. М. Андрієвський, Ю. Ф. Ваксман, В. В. Глєбов, Л. М. Голубенко, Л. М. Дунаєва, В. В. Заморов, В. Є. Круглов, В. Г. Кушнір, В. В. Менчук, О. В. Сминтина, В. І. Труба, О. В. Тюрин, Є. А. Черкез, Є. М. Черноіваненко
Редакційна колегія серії: О. В. Горняк, д-р екон. наук (науковий редактор), А. Г. Ахламов, д-р екон. наук, Л. М. Алексеєнко, д-р екон. наук, В. Д. Базилевич, д-р екон. наук, Б. І. Валуєв, д-р екон. наук, Л. Х. Доленко, канд. екон. наук, В. І. Захарченко, д-р екон. наук, Г. М. Давидов, д-р екон. наук, А. П. Наливайко, д-р екон. наук, О. В. Садченко, д-р екон. наук, З. М. Соколовська, д-р екон. наук, А. О. Старостіна, д-р екон. наук, В. М. Степанов, д-р екон. наук, С. А. Циганов, д-р екон. наук, О. П. Чернявський, д-р екон. наук, С. О. Якубовський, д-р екон. наук, І. А. Ломачинська, канд. екон. наук (відповідальний редактор)
Додаткові відомості: Англійська назва журналу Odesa National University Herald. Economy.
Адреса редакції:

Вісник Одеського національного університету. Економіка»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2,
м. Одеса, 65026
E-mail: visnyk_econom@onu.edu.ua

 
Головна сторінка порталу